Langtidsleie (leietid 4 mnd. eller lenger): Månedsleie kr. 2.600, samt 2 mnd. depositum (kr. 5.200)

 

Korttidsleie (3 mnd. eller kortere): Månedsleie kr. 3.000

 

Parkering: Kr. 200 pr. mnd. OBS. Begrenset antall plasser.

 

Vi leier utelukkende ut hele kalendermåneder, ikke fra dato til dato. En - 1- kalendermåneds gjensidig oppsigelsesfrist.

Vær oppmerksom på at både husleie og eventuelt depositum må forhåndbetales før innflytting.

 

 

English:
Long time rent (4 months or more) Monthly rent NOK 2.600, Deposit is 2 months (NOK 5.200)

The deposit and the initial rent must be prepaid before moving in.
 

Short time rent (3 months or less): Monthly rent NOK 3.000
For 2 months stay or longer the first 2 months must be prepaid before moving in.

 

Please note that we only rent out rooms by the month, whether you arrive early or late in the month. 
There is one - 1 - calendermonth mutual notice on the contracts.